หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อก้าวไปสู่ชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัยจากมลพิษ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและร่วมกันสร้างระบบบริหาร จัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล เข้ามาใช้บริหารภายในองค์กรและเน้นความโปร่งใส และให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้มีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริม และพัฒนาให้ตำบลคอรุมมีความเป็นเลิศ ในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ และยกระดับการจัดการศึกษาและการกีฬา ของประชาชนภายในตำบลให้ดียิ่งขึ้นไป
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10