หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
ตำบลคอรุมใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพิชัย มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เกือบร้อยละ 100 แต่อาจจะมีบางหลังคาเรือนที่ตั้งขึ้นใหม่บริเวณทุ่งนา, สวน, ไร่ ห่างออกไปจากพื้นที่หมู่บ้านที่ระบบไฟฟ้าอาจจะยังไปไม่ถึง ซึ่งเป็นส่วนน้อย
 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ในตำบลคอรุม ใช้น้ำประปาหมู่บ้านขนาดกลางและขนาดใหญ่ (แบบถังสูง) ปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ชุมชนเกิดการขยายตัว
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมได้หนุนเสริมให้ช่วยเหลือประสานกับหน่วยงานระดับเหนือ ให้หมู่บ้านที่ยังขาดแคลนน้ำ ได้มีระบบน้ำประปาที่ดี มีประสิทธิภาพ นั่นคือ ระบบประปาขนาดใหญ่ จะช่วยให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำประปาในการอุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีบางครัวเรือนที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ไร่นา ระบบน้ำประปายังไปไม่ถึงซึ่งมีจำนวนหลังคาเพียงเล็กน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมจึงมีแนวทางช่วยเหลือให้มีโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตำบลคอรุมมีน้ำประปาใช้ครบทุกหลังคาเรือน โดยมีเป้าหมายร้อยละ 100
 
ปัจจุบันตำบลคอรุมไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้รับความนิยม สาเหตุเป็นเพราะ ประชาชนส่วนมากในตำบลใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ แทนการใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
 
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง

โรงงานพิชัยเฟอร์นิเทค (ผลิตสินค้าแปรรูปจากไม้)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

โรงงานสตาร์พิชัย (ผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
การพาณิชย์

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 5 แห่ง
โรงแรม/รีสอร์ท/เกสเฮาส์ จำนวน 3 แห่ง

รพ.สต./สถานพยาบาล/คลินิก
สถานีบริการน้ำมัน/ร้านค้าน้ำมันย่อย
    จำนวน 2 แห่ง     จำนวน 4 แห่ง

ตลาดสด/ตลาดนัด จำนวน 2 แห่ง
ร้านอาหาร จำนวน 5 แห่ง
 

กลุ่มประมง หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านม่วงตาล ร่วมกิจกรรมทำขนม “ขนมกวน ข้าวเหนียวแดง”

กลุ่มกระดาษสา หมู่ที่ 2 บ้านม่วงตาล
กลุ่มออมทรัพย์ร้านค้าบ้านป่าแต้ว หมู่ที่ 4

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่าแต้ว ร่วมกลุ่มสมาชิกทำกิจกรรมเย็บผ้า การทำบายศรี
กลุ่มเร่งเจริญเฟอร์นิเจอร์การผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากไม้สักบ้านคลองน้ำไหล หมู่ที่ 9

กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ตำบลคอรุม
กลุ่มประมงบึงคอบ หมูที่ 5 บ้านท่าเดื่อ

กลุ่มเลี้ยงปลาบ่อดิน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเดื่อ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำพริกแจ่วหม้อ

กลุ่มประมง หมู่ที่ 3 บ้านกองโค
กลุ่มทำดอกไม้ในพิธี หมู่ที่ 7 บ้านบางนา

กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านนายเชี่ยวชาญ มาให้
กลุ่มประมงหนองอ้อ หมู่ที่ 10

กลุ่มเลี้ยงไก่ หมู่ที่ 10
กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพบ้านคลองน้ำไหล หมู่ที่ 9

กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านไทรเอน
กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์บ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8

โรงเรียนข้าวบ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8
ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านคลอกล้วย หมู่ที่ 8
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดบ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8
กลุ่มโรงสีข้าวบ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8

กลุ่มคัดพันธ์ข้าวบ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทำนาบ้านคลองกล้วย

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคลองกล้วย
กลุ่มผลิตกล้าพันธุ์ข้าวบ้านคลองกล้วย

กลุ่มข้าวชุมชนบ้านคลองกล้วย
กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ บ้านคลองกล้วย

กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ หมู่ที่ 6
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

กลุ่มเกษตรผสมผสารบ้านไทรเอน หมู่ที่ 11 มีกิจกรรมทำเกษตรผสมผสาร การทำน้ำตาลมะพร้าว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สรรพสิ่งนาโน บ้านกองโค หมู่ที่ 6
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10