หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ
 
 
 
 
 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ตลิ่ง

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค

ติดตั้ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จราจร ความปลอดภัย

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่

ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การจัดหาสินค้าการเกษตร

พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน

ฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

ช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ, ผู้ติดเชื้อ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสและเยาวชน

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

บำบัดและกำจัดขยะและมลพิษ

พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทางศาสนาธรรม มิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ

ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยประชาชน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา และร่วมกิจกรรมกับองค์กรท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

การก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร ระบบประปา และถนนในเขตบริเวณที่ทำการ อบต.

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานและยานพาหนะ

อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน นอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและสาธารณสุข
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10