หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 


นายยศวรรธน์ รักษาพล
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
 


นางสาวอรวรรณ พรรณา
ผอ.กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา)


 
นางกาญจนา จันทร์ประดิษฐ์
ครู (คศ.2)


 
นางสาวจุไรรัตน์ อุปรี
ครู (คศ.1)


 
นางณัฐชยา กันโต
ครู (คศ.1)


 
นางเกษร โยกเกณฑ์
ครู (คศ.1)


 
นางกิมลี้ เยขะจร
ครู (คศ.1)


 
นางปานทิพย์ นาคธูป
ครู (คศ.1)


 
นายมงคล ใจอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


 
นางอัญชลี พรมปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


 
นางสาวปวีณา เกิดบ้านใหม่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก