หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 


นายยศวรรธน์ รักษาพล
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกัญจนิกุญช์ หลินศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


 
พ.จ.ท.สัมพันธ์ ม่วงสวัสดิ์
นักป้องกันบรรเทาสาธาณภัยปฏิบัติการ


 
นางรุ้งเพชร ทับทิมเทศ
นิติกรชำนาญการ


 
นางสาวกันตพัฒน์ ปานทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 
นางสายทิพย์ เป็งเนตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


 
นางรสจิรา รินทร์ศิริธรรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 
นางสาวธัญญาพร เภารอด
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


 
พ.จ.ท.ธงชัย ชูแสงจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน


 
นางสุกัญญา กาติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 
นายประเสริฐ หมู่ไพศาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
นางวารีย์ พันมหาเดชขจร
แม่บ้าน


 
นายขรรค์ชัย เหลี่ยมสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
นายประสาท นาคธูป
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10