หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
ประชากรโดยรวมส่วนใหญ่ สร้างที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะบ้านยกสูง เพราะบางจุดที่ติดกับแม่น้ำน่านเคยเจอปัญหาน้ำท่วม ด้านอาชีพส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ทำนา
ทำไร่ มีเส้นทางการคมนาคมก็สะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบ คุณภาพการศึกษาดี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งจะมีบางส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ที่นับถือศาสนาอื่นๆ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ จึงส่งผลให้ประชากรในตำบลคอรุมมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย
 
การนับถือศาสนา
ประชากรทั้งตำบลคอรุม เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเกือบจะร้อยละ 100 ที่เหลือไม่ถึงร้อยละ 1 เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม และความเชื่ออื่นๆ
วัด จำนวน 6 แห่ง

วัดเอกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
วัดขวางชัยภูมิ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดป่าแต้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดกองโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
วัดคลองกล้วย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดบางนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12      
 
โรงเรียน
ตำบลคอรุมมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งให้บริการแก่ประชาชนในตำบล จำนวน 6 แห่ง
และในจำนวน 6 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้น ม.3 จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนบ้านปากคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
โรงเรียนบ้านกองโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนบ้านป่าแต้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน (ขยายโอกาส)
          ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลคอรุม มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบจำนวน 7 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองโค ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแต้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเดื่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงท่ายวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8      
 
ในเขตตำบลคอรุม มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม (รพ.สต.)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงท่ายวน
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2     ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลคอรุม นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ทำหน้าที่ในการดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณมูลฐานในตำบล
ศูนย์ ศสมช.ประจำหมู่บ้าน

ศูนย์ ศสมช.บ้านบางนา  
ศูนย์ ศสมช.บ้านท่าเดื่อ  

ศูนย์ ศสมช.บ้านคลองกล้วย        
อัตราการใช้ส้วมราด ร้อยละ 100
 

หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ)
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ อปพร.ตำบลคอรุม จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ประสานงาน อปพร.ประจำหมู่บ้าน
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 5,000 ลิตร
    จำนวน 12 แห่ง     จำนวน 1 คัน

รถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
รถบรรทุกเครน ไฮโดรลิก (รถกระเช้า)
              จำนวน 1 คัน

รถชมวิว ขนาด 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ

เรือไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ลำ
สมาชิก อปพร.ตำบลคอรุม จำนวน 120 คน
 

การทำบุญกลางบ้านและประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุในชุมชน

ประเพณีลอยกระทง

วันวิสาขาบูชา
วันเข้าพรรษา

วันออกพรรษา
ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณียกธงสงกรานต์
ประเพณีแห่ต้นดอกผึ้ง

ประเพณีลอยเรือเทียน
ประเพณีหาบจังหัน

ประเพณีวันสงกรานต์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร

กิจกรรมตักบาตรข้าวหลาม
กิจกรรมแห่นางแมว หมู่ที่ 1 จะจัดช่วงต้นฤดูฝน
 

หมู่ที่ 1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนโบราณ (หมอพ่น, หมอเป่า, สมุนไพรไทย)

หมู่ที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรอินทรีย์

หมู่ที่ 3 ภูมิปัญญาด้านดนตรีมังคละ
หมู่ที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนโบราณ (หมอพ่น, หมอเป่า, สมุนไพรไทย)

หมู่ที่ 5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนโบราณ (หมอพ่น, หมอเป่า)
หมู่ที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนโบราณ (หมอพ่น, หมอเป่า)

หมู่ที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ถักแห)
หมู่ที่ 8 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักรสาน

หมู่ที่ 9 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักรสาน
หมู่ที่ 10 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะมวยไทย

หมู่ที่ 11 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนโบราณ (หมอพ่น, หมอเป่า)
หมู่ที่ 12 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนโบราณ (หมอพ่น, หมอเป่า, สมุนไพรไทย)
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10