หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
การคมนาคมของตำบลคอรุมที่สำคัญคือ

การเดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินสาย 1104
  (อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก) นอกจากนี้ยังมีเส้นทางสายรองเชื่อมต่อระหว่างตำบล อำเภอและจังหวัด และมีเส้นทางรถไฟผ่านอำเภอพิชัยสามารถเดินทางสู่พื้นที่อื่นได้อย่างสะดวก

ถนนภายในตำบลคอรุมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ประมาณร้อยละ 65 และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกับถนนลาดยาง ประมาณร้อยละ 35 (เปรียบเทียบอัตราส่วนจากพื้นที่ทั้งตำบล)
 
ตำบลคอรุม มีแม่น้ำน่านซึ่งถือเป็นแม่น้ำสายชีวิตที่สำคัญของชาวคอรุม ไหลผ่านหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6
ลำน้ำ ลำห้วย หนอง คลอง บึง

คลองละมุง
คลองน้ำไหล

หนองโรง
หนองฉะร้าย

คลองป่ากระทุ่ม
คลองแห้งบึงท่ายวน

คลองกล้วย    
นอกจากนี้ตำบลคอรุมได้มีการขุดลอกร่องระบายน้ำ ก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง เพื่อใช้ในการทำเกษตรของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและพอเพียง สำหรับแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค ในตำบลคอรุม ส่วนใหญ่จะใช้น้ำฝนโดยมีโอ่งซีเมนต์กักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ทุกครัวเรือน ถ้ายังไม่เพียงพอก็จะใช้จากแหล่งน้ำอื่น ได้แก่ แหล่งน้ำสาธารณะ ร่องน้ำต่างๆ
 
ปัจจุบันไม่มีป่าไม้และแร่ธาตุในเขตพื้นที่ตำบลคอรุมเลย แต่ก็มีทัพยากรต้นไม้ตามธรรมชาติที่อยู่ตามท้องนา ไร่ สวน จึงได้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปลูกป่าไม้และรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ ที่สำคัญ คือ

ป่าชุมชน อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองน้ำไหล มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ พืชที่สำคัญคือ ต้นจามจุรี

ป่าชุมชน บริเวณ วัดเอกา อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 170 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นต้นยูคาลิปตัส ต้นประดู่ ต้นสัก ต้นขี้เหล็ก ต้นสะเดา ต้นมะค่าและต้นตะแบก

ป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านกองโค ร่วมกับประชาชนภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ช่วยกันดูแลรักษา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ คือ ต้นสะเดา ต้นสักและต้นประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 10 ไร่
นอกจากนี้ยังมีป่าชุมชนที่สำคัญ คือไม้สัก ซึ่งปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 วัดคลองกล้วย ประมาณ 5 ไร่ รวมทั้งพบได้ที่หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 10 บ้านท่าเดื่อและบ้านหนองลีตามลำดับ
 
เชิงประวัติศาสตร์

วัดเอกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดขวางชัยภูมิ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
เชิงนิเวศน์

ริมแม่น้ำน่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และ 6
เชิงเกษตร

ศูนย์โรงเรียนข้าวเกษตรอินทรีย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
เกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

เกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
เกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2      
วิถีชาวบ้าน

บ้านพักโอมสเตย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และ 8
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10