หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)