หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ที่ 937/2562 เรื่อง การมอบหมายอำนานหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทน [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ที่ 944/2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงครั้ง 1 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงครั้ง 1 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงครั้ง 1 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)