หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ซ่อมระบบประปา   20 ม.ค. 2564 19
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลผาเลือด   20 ม.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.62-002 ตอน 2.pdf   19 ม.ค. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.62-003.pdf   19 ม.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นเสนอราคา โครงการเสริมผิวทางฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.62-002 ตอน 2.pdf   19 ม.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ผาเลือด   ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้ายื่นเสนอราคา โครงการเสริมผิวทางฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.62-003.pdf   19 ม.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564   19 ม.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านด่านนาขาม   ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564   19 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หาดงิ้ว   เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ให้บริการแล้วค่ะ    18 ม.ค. 2564 3
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.นายาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รายละเอียดดังแนบ   18 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นายาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   18 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตรอน   เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน    18 ม.ค. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนต าบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวสั ดกุ ่อสร้าง จานวน ๘ รายการ ของ กองสวสั ดิการสงั คม องคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2564 10
ข่าวกิจกรรม อบต.หาดล้า   การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม   15 ม.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ส าหรับ ผู้ เข้าร่วมประชุมในการประชุมสภาองคก์ ารบริหารส่วนตาบล สมยั วิสามญั สมยั ที่ ๑ ครงั้ ที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๔ ในวนั ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔   14 ม.ค. 2564 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 158
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10