หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยมุ่น   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักภาพด้านกีฬา เด็กและเยาวชนตำบลห้วมุ่น   21 ก.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นายาง   คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อบต.   21 ก.ย. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง จำนวน ๓๑ รายการ    21 ก.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นที่ตัดต้นไม้สาธารณะ   21 ก.ย. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กันยายน ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   21 ก.ย. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ของ โรงเรียนบ้านขุนฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   21 ก.ย. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ของ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   21 ก.ย. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน กระดาษ จ านวน ๒ รายการ ส าหรับกองคลัง โดย วิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   ลงพื้นตัดต้นไม้สาธารณะ   21 ก.ย. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทองแสนขัน   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 12   21 ก.ย. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.ย. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   20 ก.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลข ครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๖-๐๐๔ สาหรบั สานักปลดั องคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.ย. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ผาเลือด   พ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่กักตัวตำบลผาเลือด   20 ก.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนฝาง   ประกาศองคก์ ารบริหารส่วนตาบลขนุ ฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจวดั อากาศอตั โนมตั ิ องคก์ ารบริหารส่วน ตาบลขนุ ฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.ย. 2564 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10