หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านบางนา ซอยบึงท่ายวน 5 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.ย. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านบางนา ซอยบึงท่ายวน 1 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ก.ย. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยหน้าอนามัย หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงตาล ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ เส้น ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๐.๑๔๙ กิโลเมตร ไหล่ทาง ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  16 ก.ย. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างทางโรงเรียนป่าแต้ว หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแต้ว ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ เส้น ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๐.๑๙๕ กิโลเมตร ไหล่ทาง ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  16 ก.ย. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  11 ก.ย. 2563 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 225 รีม  11 ก.ย. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  11 ก.ย. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้กิจกรรม การทำชะลอมสานไม้ไผ่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ส.ค. 2563 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Ststem) ภายในเขตตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ส.ค. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ส.ค. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองลี ซอยประมงหนองอ้อ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 4 รายการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ส.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างเช้า-บ่าย พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562  27 ส.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  10 ก.ค. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ  10 ก.ค. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ   16 มิ.ย. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  20 พ.ค. 2563 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเดื่อ ตำบลคอรุม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พ.ค. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองลี ตำบลคอรุม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พ.ค. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองน้ำไหล ตำบลคอรุม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พ.ค. 2563 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.51-015 สายกลางบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลคอรุม กว้าง 6 เมตร ยาว 965 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พ.ค. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.51-005 หมู่ที่ 11 ตำบลคอรุม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,284 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พ.ค. 2563 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง     14 พ.ค. 2563 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย  13 พ.ค. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามแนวพระราชดำริ (ต้นแบบ)  8 พ.ค. 2563 43
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง  8 พ.ค. 2563 47
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563  28 เม.ย. 2563 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยตามโครงการโรงกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า บ้านบางนา หมู่ที่ 7 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  28 เม.ย. 2563 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่ื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก มีล้อเลื่อน  22 เม.ย. 2563 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขแมวและขึ้นทะเบียน  21 เม.ย. 2563 42
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10