หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563  18 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563  17 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563  17 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563  17 ก.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  31 ส.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 ส.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563  26 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  21 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563  20 ส.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างเช้า-บ่าย พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการตลาดย้อนลอย 3 วัฒนธรรม ตลาดภูมิปัญญา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ ตำบลคอรุม ระจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างเช้า-บ่ายพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ประจำปี 2563 (หลักสูตรอบรมอาชีพการทำกิ๊ปดอกไม้พลาสติกติดผม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวประจำปี 2563 (หลักสูตรอบรมอาชีพการทำกิ๊ปดอกไม้พลาสติกติดผม) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างเช้า-บ่ายพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการโรงเรียนลำดวนวัยใสตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ 12 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมถุงพลาสเจอร์ไรซ์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 6 โรงเรียน เป็นจำนวน 42 วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม จำนวน 4 ศูนย์ เป็นจำนวน 42 วัน (ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63-30 ก.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563  7 ส.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563  7 ส.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563  7 ส.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  5 ส.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกองโค ซอย 7 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ก.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองลี ซอยประมงหนองอ้อ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ก.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563  30 ก.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร ขนาด 70 ซม. จำนวน 35 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ก.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 12 บ้านบางนา ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม จะดำเนินการออกข้อบัญญัติ การควบคุมตลาด จึงขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้รับผลกระทบ เสนอความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้-24 กรกฎาคม 2563  20 ก.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563   20 ก.ค. 2563 9
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10