หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ  25 พ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563  26 ต.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563  9 ต.ค. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563  6 ต.ค. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563  30 ก.ย. 2563 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563  17 ก.ย. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563  17 ก.ย. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563  17 ก.ย. 2563 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563  17 ก.ย. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  31 ส.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 ส.ค. 2563 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563  26 ส.ค. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  21 ส.ค. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563  20 ส.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างเช้า-บ่าย พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการตลาดย้อนลอย 3 วัฒนธรรม ตลาดภูมิปัญญา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ ตำบลคอรุม ระจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างเช้า-บ่ายพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ประจำปี 2563 (หลักสูตรอบรมอาชีพการทำกิ๊ปดอกไม้พลาสติกติดผม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวประจำปี 2563 (หลักสูตรอบรมอาชีพการทำกิ๊ปดอกไม้พลาสติกติดผม) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างเช้า-บ่ายพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการโรงเรียนลำดวนวัยใสตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ส.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ 12 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2563 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมถุงพลาสเจอร์ไรซ์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 6 โรงเรียน เป็นจำนวน 42 วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม จำนวน 4 ศูนย์ เป็นจำนวน 42 วัน (ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63-30 ก.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563  7 ส.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563  7 ส.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563  7 ส.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  5 ส.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกองโค ซอย 7 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ก.ค. 2563 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองลี ซอยประมงหนองอ้อ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ก.ค. 2563 49
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10