หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสร็จฯ    16 ส.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 31 ปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562)   16 ส.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน   25 ก.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบแสดงการชำระภาษีป้ายประจำปี2562   21 มิ.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562   21 มิ.ย. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562   21 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน   19 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน   17 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่2/2561    17 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่1/2561    17 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   17 มิ.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)2561   14 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑   23 พ.ค. 2562 52
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ แบต.คอรุม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัด อบต.คอรุม   17 พ.ค. 2562 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทุเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 1 เริ่มออกสู่ตลาดกลางเดือนพฤษภาคมนี้ หากพบผู้ประกอบการจำหน่ายทุเรียนอ่อนจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด   24 เม.ย. 2562 116
   1     (2)     3      4