หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ 12 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมถุงพลาสเจอร์ไรซ์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 6 โรงเรียน เป็นจำนวน 42 วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม จำนวน 4 ศูนย์ เป็นจำนวน 42 วัน (ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63-30 ก.ย. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ส.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  5 ส.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกองโค ซอย 7 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ก.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองลี ซอยประมงหนองอ้อ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563  29 ก.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวยจราจร ขนาด 70 ซม. จำนวน 35 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 3 หมู่ที่ 12 บ้านบางนา ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม จะดำเนินการออกข้อบัญญัติ การควบคุมตลาด จึงขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้รับผลกระทบ เสนอความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้-24 กรกฎาคม 2563  20 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563   20 ก.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  10 ก.ค. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ  10 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563  9 ก.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563   2 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563   1 ก.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน กฉ 5621 อุตรดิตถ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-004 องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ รุ่น MIKI 24000 BTU พร้อมอุปกรณ์ ห้องศูนย์แสดงสินค้า OTOP อบต.คอรุม ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2563  26 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซอมแซมบ่อซึม และโถส้วม ห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิ.ย. 2563 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ   16 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2563  12 มิ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563   12 มิ.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์  11 มิ.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  11 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตอบแบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT  4 มิ.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563  22 พ.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563  22 พ.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563   22 พ.ค. 2563 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.คอรุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  20 พ.ค. 2563 15
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10