หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน   16 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสร็จฯ    16 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์ไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 31 ปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562)   16 ส.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน   25 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบแสดงการชำระภาษีป้ายประจำปี2562   21 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562   21 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562   21 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน   19 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน   17 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่2/2561    17 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารครั้งที่1/2561    17 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   17 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)2561   14 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑   23 พ.ค. 2562 40
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ แบต.คอรุม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัด อบต.คอรุม   17 พ.ค. 2562 88
  (1)     2      3