หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 
การยื่นแบบแสดงการชำระภาษีป้ายประจำปี2562  
 

ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์
และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 11.28 น. โดย คุณ ประเสริฐ หมู่ไพศาล

ผู้เข้าชม 34 ท่าน