หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 
ทุเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 1 เริ่มออกสู่ตลาดกลางเดือนพฤษภาคมนี้ หากพบผู้ประกอบการจำหน่ายทุเรียนอ่อนจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด  
 

อุตรดิตถ์ใช้มาตรการทางกฎหมายหากพบผู้ประกอบการจำหน่ายทุเรียนอ่อนจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด ร้องเรียนสายด่วน 1567 ทุเรียนอุตรดิตถ์รุ่น 1 เริ่มออกสู่ตลาดกลางเดือนพฤษภาคมนี้

            วันนี้ (22 เมย.62) นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและอำเภอ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้มาตรการทางกฎหมายหากพบผู้ประกอบการจำหน่ายทุเรียนอ่อนจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด ร้องเรียนสายด่วน 1567 ซึ่งทุเรียนอุตรดิตถ์จะเริ่มออกจำหน่ายกลางเดือนพฤษภาคมนี้

             สถานการณ์การจำหน่ายทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ขณะนี้ ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าพบทุเรียนอ่อนและไม่มีคุณภาพ ข้อเท็จจริงผู้ประกอบการนำทุเรียนจากพื้นที่อื่นมาจำหน่าย สำหรับทุเรียนในพื้นที่ 32,495 ไร่ ผลผลิตประมาณ 50,489 ตัน มี 3 รุ่นด้วยกัน รุ่นแรก พค. – มิย.62 จำนวน7000กว่าตัน รุ่น 2 กย.-สค.62 จำนวน 38,000กว่าตัน รุ่น 3 กย.62 ประมาณ 5000 กว่าตัน เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการขอความร่วมมือเกษตรกรและผู้ประกอบการจำหน่ายทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้รักษาชื่อเสียงในการจำหน่ายทุเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ซื้อและผู้บริโภค “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำหนด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ และโดยการหลอกลวง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ฯ โดยแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบ การซื้อขายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพที่โรงคัดบรรจุทุเรียน ตลาดค้าส่ง ร้านค้าปลีก ร้านขายของฝาก และสวนของเกษตรกร โดยนำผู้เชียวชาญลงพื้นที่ด้วย หากปรากฏว่ามีผู้ฝ่าฝืน และกระทำความผิด อาทิ ผิดตาม พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ฯ จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด

              อีกทั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ ได้แก่ สำนักงานเกษตร พาณิชย์ สคบ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดประชุมผู้ประกอบการชี้แจงทำความเข้าใจ ผู้จำหน่ายทุเรียน ผู้ตัดทุเรียนและเกษตรกร ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สำหรับผู้บริโภค หากพบการจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ แจ้ง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 1567 หรือ สคบ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 (ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์) ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 055-413616.

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190422190019597

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 10.56 น. โดย คุณ ประเสริฐ หมู่ไพศาล

ผู้เข้าชม 37 ท่าน