หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 


นายสุระชัย ม่วงมันดี
ประธานสภา อบต.
 


นายจำเริญ จันทร์รุ่งเรือง
รองประธานสภา อบต.


นางสาวอัญชลี ยาเภา
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายมานิตย์ อ่วมพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายบุญนาม ดีประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางสาวญานิศา จีวะสังข์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายปียศักดิ์ ภูพืช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายประสงค์ เงินยวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายประนอม บุญจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสายัณ กลิ่นหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายบุญเลิศ สุขแดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสมจินต์ อินทิม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายอภิชาต อินรุ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายปรีชา แท่นทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายบรรหาร ทองทำนุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายชูโชค ยิ้มแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายณัชช์ปวิช แจ้งสวะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายนิพนธ์ รัตนเสถียร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายยุ้ย อินกัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นางชุลี สีรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายไพฑูรย์ คงลอย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10