หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

โทร : 055-831-209
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 


นายมานัส รัตนสากล
กำนันตำบลคอรุม
 
 


นายชาญวุฒิ สวัสดิ์ประวิทย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายอัษฎางค์ สีหราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายกำจรเดช พูลด้วง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายสมพาน อินทรโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายอุทัย กล่ำเถื่อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายนิวัฒน์ ท้วมดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายสุริยะ บุญต่อ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายสมมาส เอี่ยมต่อ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายณัฐพงศ์ รัตนเสถียร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10


นายจำรัส เอี่ยมต้นเค้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11


นายอาทร อินสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12