หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูฯ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประมวงจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาบุคลากร [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2