หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานครูฯ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2