หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

โทร : 055-831-209
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ค่ะ ^__^
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถรถยนต์ ทะเบียน กฉ ๕๖๒๑ อต จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอนเด็กพร้อมหมอนหนุน จำนวน ๑๐๕ ชุด (ตามรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาทำความสะอาด เดทตอล จำนวน ๙ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข ๘๕๒๐ อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงท่ายวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแต้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงท่ายวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแต้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10