ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 4 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256387,28785,582100,9888,706--------282,563
256235,25561,71510,27046,45752,88395,19172,77183,030121,90895,79193,86051,329820,460
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 มี.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2561   226
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,103,249
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี